Entries from 2019-11-15 to 1 day

فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری فیوز مینیاتوری فیوز مینیاتوری یا به عبارت بهتر، فیوز مینیاتوری (Miniature Circuit Breaker) یا به اختصار، MCB یکی از تجهیزات پرکاربرد الکتریکی است که برای قطع بار، حفاظت و ایزولاسیون یک بخش مدار مانند موتورها، روشنایی، مدارها…