Entries from 2019-08-23 to 1 day

electric stacker

استاکر برقی | استاکر نیمه برقی | استاکر دستی | استاکر سکودار استاکر برقی نوعی از تجهیزات انبارداری می باشد که قابلیت حمل بار و حمل پالت در ارتفاع را داراست. این تجهیزات با قیمت مناسب خود کارآمدی بسیاری در انبار های کوچک، محیط های صنعتی و ک…